top of page

VÅRE VERDENSOMSPENNENDE KLIENTER

VITA AQUA FEEDS-PRODUKTER BRUKES AV LEDENDE INTERNASJONALE AKVAKULTUROPERASJONER

Akvakulturoperasjoner rundt om i verden ser allerede fordelene med Vita Aqua Feeds. Du kan selv se hva bransjen har å si om VAF-fôrblokkene.

Client-Campaign-Logo-Templa_3.png
Gifas_logo_300px.png

«Som en tiårs veteran innen lakseoppdrett har jeg levd gjennom krevende tider med medisinsk behandling av lakselus. Den pågående utviklingen av økologiske og naturlige måter å bekjempe lakselusen på med berggylt og rognkjeks, har forbauset meg. Fôrblokkene utviklet av VAF har revolusjonert måten jeg driver anlegget mitt på. Den enkle lagringen og en tydelig metode for distribuering til våre anleggene våre har spart arbeidstimer og gjort det enklere for rensefisken vår å overleve på havet. Dette fjerner i all hovedsak behovet for medisinske badbehandlinger. Jeg er glad over å være en del av begynnelsen på denne flotte virksomheten.»

Michael Horton, anleggssjef, Loch Duart Ltd.

«Jeg har brukt en variant av fôret siden vi begynte å bruke rensefisk for fem år siden, alt fra levende fôr, til Biomar-fôr og nå VAF. Jeg er veldig imponert over VAF-fôret, ikke bare for den balanserte ernæringsprofilen, som har kraftig forbedret rensefiskens helse ved Loch Duart, men også dets fordeler for sjødriften. Designet av fôrblokken, som leveres i resirkulerbare bøtter, er perfekt egnet til å oppbevares i havet, har en imponerende holdbarhet og kan enkelt transporteres til eksterne oppdrettssteder som Sutherland og Ytre Hebridene. Generelt sett forbedrer dette fôret påliteligheten og tilgjengeligheten til mating i sjøanlegg og holder seg godt i havmiljø, noe som gjør dette til det mest robuste fôringskostholdet jeg har sett på markedet.»

Lewis Bennett, sjef for drift av rensefisk, Loch Duart Ltd.

blank.jpg

«Denne matkilden er viktig for å opprettholde sunne og robuste fiskebestander.»

Patrick Reynolds, GIFAS

«Det blir stadig tydeligere at den ekstra fôringen av rensefisken som benyttes i kommersielle lakseanlegg, er nødvendig.»

Leclercq, Davie & Migaud, Feeding behaviour and growth of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) fed with feed blocks

«Tilvenningsperioden som kreves før fisken benytter seg av blokkene, ser ut til å være relativt kort, noe som dermed potensielt muliggjør bruken i kommersielle laksemerder.»

Imsland, Reynolds, Jonassen, Hangstad, Jónsdóttir, et al, Comparison of diet composition, feeding, growth and health of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) fed either feed blocks or pelleted commercial feed

bottom of page